wz
Zápisy ze zasedání zastupitelstva obce Hněvnice jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Zápisy a usnesení zastupitelstva obce, pokud zde budou zveřejněny, budou upraveny podle zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004.    Neupravené verze těchto dokumentů budou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, na obecním úřadě v Hněvnicích.     Hněvnice