wz
Informace z OÚ Hněvnice Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu Informace o odpadech Elektronická podání - pokyny Pozemková úprava Hněvnice - katastrální mapa Studna jako jediný zdroj pitné vody Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech FORMULÁŘE Žádosto kácení dřevin rostoucích mimo les POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb. Žádost č. 1/2018 Vyřízení žádosti 1/106/2018 Žádost č. 3/106/2017 Vyřízení žádosti 3/106/2017 Žádost č. 2/106/2017 Vyřízení žádosti 2/106/207 Žádost č. 1/106/2017 Vyřízení žádosti 1/106/2017 Hněvnice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HNĚVNICE Územní plán N1 Základní členění územní N2 Hlavní výkres N3 Koncepce veřejné infrastruktury O1 Koordinační výkres O2 Výkres širších vztahů O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu Z1 Regulační výkres 1/1000 Komunální objemný a nebezpečný odpad